Het verhaal van Iwan Groen

Het verhaal van Iwan Groen

Een mooie gebeurtenis om nooit meer te vergeten!

Velen van jullie kennen mij persoonlijk, en velen van jullie kennen mijn persoonlijke gebeurtenis.

Zoals velen van jullie weten heb ik een open hartoperatie ondergaan. Dit was een heftige tijd voor mij. Velen van jullie hebben voor mij in deze periode gebeden. Ik ben jullie daar erg dankbaar voor.

Door middel van briefing zijn jullie op de hoogte gehouden van hoe het met mij ging. Zoals de meesten van jullie ook weten, had ik na de operatie een progressieve lijn in het lichamelijke functioneren. Het leek erop dat alles weer goed ging, en dat ik weer de oude Iwan was.

In oktober 2011 liep de progressieve lijn snel terug de diepte in. Vanaf dat moment onderging ik opnieuw allerlei onderzoeken in het ziekenhuis Zevenaar. De doctoren/ cardiologen/longartsen concludeerde dat ik honderd procent gezond was, en dat er niets geks aan de hand was. Maar gek was het wel, want ik merkte een toenemende bedrukkende benauwdheid. Ik werd alsmaar benauwder en benauwder. Voor mij was het een groot raadsel.

Na verschillende onderzoeken werd er geconcludeerd dat er een psychische blokkade in mijn hoofd zat. In de periode vanaf januari werden er verschillende therapeutische behandelingen opgestart. Ondanks dat ik deze therapeutische behandeling volgde, was er weinig tot geen vooruitgang te bekennen.

In de periode van februari tot mei dit jaar werd ik van kliniek naar kliniek verwezen. Ondanks dat er veel klinieken in Nederland zijn, was er niet één die mij van het angstprobleem kon genezen. De laatste klinieken die we hebben geraadpleegd waren: Altrecht in Zeist en traumatologie in Arnhem.

Vanaf vijftien mei was ik in behandeling bij de traumatologie in Arnhem. De traumatoloog kon mij van mijn angst af helpen. De traumatoloog gaf aan dat zij mij van mijn trauma af kon helpen door middel van een EMDR methode. Ik wist niet precies wat dit was, en vroeg dit aan de traumatoloog. De traumatoloog legde mij uit dat zij haar vinger heen en weer zou gaan bewegen, en dat ik die vinger met mijn ogen moest volgen. Tijdens dat de traumatoloog dit doet, moest ik mijn traumaervaringen vertellen. Ik heb toen meteen aangegeven dat ik christen ben, en geen therapeutische spiritualiteit wilde. Volgens de traumatoloog was dit niet zo, en was het honderd procent veilig.

De EMDR behandeling zou op dinsdag vijf juni dit jaar plaats vinden. De andere vier keren dat ik bij de traumatoloog ben geweest, vertelde ik mijn verhaal, en deed de traumatoloog onderzoek naar mijn persoonlijkheid.

In het weekend van 26-27 mei vertelde mijn broer aan mij of ik niet een keer mee wilde naar de genezingsdienst van zijn kerk in Utrecht. Mijn broer zei: "Denk er maar een weekje over na, dan hoor ik nog wel van je".

Ik heb in de week van 28 mei nagedacht over wat ik wilde, en of ik het wilde. Ik zat met verschillende gevoelens. Ik dacht zou ik het wel doen, want ik ben al in behandeling bij de traumatoloog, en die zou volgende week (deze week dus) mij helpen met de EMDR behandeling. Aan de andere kant had ik wel een gevoel om gebruik te maken van het aanbod van mijn broer.

Op vrijdagavond 1juni belde mijn broer, en hij wilde van mij weten of ik op zondagavond 3 juni mee wilde naar de genezingsdienst van zijn kerk. Onzeker dat ik was, had ik toch ja gezegd. In het weekend van 1,2 en 3 juni was ik in strijd met mijzelf. Zal ik het wel doen/mee gaan, zal ik het niet doen/mee gaan, wel, of toch niet.

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg ik een nare droom dat mijn angst versterkende. Tevens had ik een stem in mijn hoofd die tegen mij zei; "Doe het niet, want je gaat dood". In de droom (die ik in de nacht van zaterdag op zondag had) herbeleefde ik de open hartoperatie opnieuw. Maar nu in het ziekenhuis Zevenaar, en de cardioloog die mij heeft onderzocht moest mij opereren. Hij had allemaal stagiaires bij zich die het nog moesten leren. De cardioloog die bij mij verschillende onderzoeken heeft gedaan, was niet zeker van zichzelf of hij mij goed kon opereren, het kon ook mis gaan! Ik deze droom zweefde ik met mijn geest uit mijn lichaam, en kon live meekijken naar hoe ik werd open gezaagd. Deze nachtmerrie maakte mij alleen nog maar banger.

Op zondag 3 juni (gisteren) zat ik niet goed in mijn vel en ik wist niet precies wat ik moest doen. 's Avonds bij het avondeten had ik niet veel honger. Ik was onzeker en ik was bang om dood te gaan. Ik ben toch met mijn broer meegegaan. Die zorgde in de auto voor voldoende afleiding, waardoor ik mijn panieksituatie vergat.

Eenmaal bij Best Life Church in Utrecht aangekomen, voelde ik mij al wat rustiger dan toen ik vertrok. Voor het binnentreden van het gebouw werden we begroet door de voorganger van Best Life Church en aangesproken. De voorganger was in mij en mijn broer geïnteresseerd en vroeg aan mij waar ik vandaan kwam, en zag meteen dat wij broers waren.

Toen eenmaal de dienst begon, werden er eerst praise liederen gezongen. Mij viel op dat de mensen van de muziek, de zang en de voorganger een volle en mooie blijdschap van de heer uitstraalde. De strijdkracht voor de Heere Jezus spatte ervan af. De blijdschap spatte er dusdanig ervan af dat ik dit ook graag wilde.

Tijdens deze dienst werd er veel gebeden, en werd de Heilige Geest steeds welkom geheten en erbij gevraagd. Ik voelde een stroom van liefde. Tijdens deze dienst werden er ook filmpjes van getuigen laten zien. Mensen vertelden hun verhaal waar zij mee te kampen hadden en dat zij na de genezingsdienst van Best Life Church genezen waren. Na deze getuigenissen werden er verschillende praise liederen gezongen.

En toen brak het moment van de waarheid aan. Allereerst werd er gevraagd wie nog niet gelovig was, en zich graag wilde bekeren. Deze mensen kregen de kans om hun leven aan de Heere Jezus te geven. Als tweede werd er gevraagd wie er genezing nodig had. Er waren veel mensen die hun hand op staken. Er werd eerst algemeen voor iedereen gebeden, en de Heilige Geest werd weer opnieuw uitgenodigd.

Toen mochten de mensen die genezen wilden worden in de rij staan. Er kwam een mevrouw naar voren, en die vertelde dat zei de gave had om te zien dat Jezus aanwezig is. Ze zei: "Jezus is hier, en ik kan het zien, hij wil jullie allemaal genezen van jullie pijn, alleen moeten jullie hem wel roepen, roep hem aan, en vraag hem om je te genezen, en jullie zullen genezen worden".

Iedereen in de zaal werd gevraagd om mee te bidden voor de mensen die genezen wilden worden. En als iemand dan genezen was, dan werd dit door de microfoon aan iedereen bekend gemaakt. Na deze bekendmaking volgde er een applaus voor de Heere Jezus.

Ik was als derde in de rij aan de beurt. Ik vertelde aan de voorganger en zijn vrouw (die mee bad) waar ik mee zat, en dat ik een grote drukkende benauwdheid voelde. De voorganger zalfde mij en bad voor mij. Alle mensen in de zaal (die mij niet persoonlijk kennen) baden ook mee. In gebed voelde ik dat de Heilige Geest in mij kwam, en mij verloste van mijn bedrukkende benauwdheid, pijn en hevige angst. Ik kreeg in één keer meer lucht, en ik kon weer normaal ademen zonder benauwdheidsproblemen. Ik was in één keer bevrijd van de pijn en hevige angst. Ik voelde me zo blij en opgewekt, dat de tranen van geluk over mijn wangen stroomden. De voorganger en zijn vrouw die voor mij baden merkte beide dat de Heilige Geest in mij aan het werk was. Na deze verlossing kon ik alleen nog maar lachen en huilen tegelijk. Ik voelde me zó ontzettend vrij en blij. Het voelde alsof ik het leven opnieuw had ontvangen. Zo ging het ook met de andere mensen, ze kwamen bedroefd binnen, en verlieten lachend de ruimte. De Heilige geest was overal voelbaar.

Tijdens dat ik voor de andere mensen bad, voelde ik een stroming van de Heilige Geest. Het was als een waterbron dat nooit stopt met stromen.

Ik heb met de hartoperatie een enorme diepte in mijn leven ervaren. Maar sinds afgelopen zondag heb ik een enorme hoogte mogen ervaren. Ik was heel dicht bij Gods troon.

Nadat ik genezen was, en op weer op mijn stoel zat, zag ik in gebed de Herre Jezus die zijn hand naar mij uitstak. Ik bedacht mij natuurlijk geen tweede keer om deze uitgestrekte hand aan te pakken. Ik heb zoveel liefde, genade en genezing van de Heer mogen ontvangen, dat ik nu volledig van mijn angsten, pijn en benauwdheid af ben. Ik kon, tijdens dat ik op de stoel zat en voor anderen aan het bidden was, alleen maar huilen en lachen. Zoveel vrede als ik op dat moment heb ervaren, heb ik nog nooit in mijn leven ervaren. Het is bijna niet met een pen te beschrijven zo mooi als die ervaring was.

Eenmaal buiten deed ik een kort vreugde dansje, en ik kon een stukje naar de auto (van mijn broer) rennen zonder dat ik benauwd werd. Op de terugweg naar huis vertelde ik aan mijn broer hoe geweldig ik de genezingsdienst had ervaren. Tevens vertelde ik mijn broer over de EMDR methode. Mijn broer gaf aan dat het verstandig is om er over te bidden. Mijn broer gaf ook aan dat deze methode geen zuivere koffie is.

Eenmaal thuis rende ik de trap op naar boven zonder benauwd te worden. Ik vertelde mijn verhaal en ervaringen aan mijn ouders, en die luisterde met klapperende oren. Als bewijs rende ik opnieuw de trap op en naar beneden. Mijn ouder waren verbaasd over dat ze nu een hele ander Iwan zagen.

De volgende dag (maandag 4 juni) ging ik net als altijd naar de fysiotherapie. De fysiotherapeut keek zijn ogen uit, en was verbaasd over dat hij nu een hele ander Iwan zag. Hij zei: "Er moet iets met jou gebeurd zijn, dat kan niet anders" (de fysiotherapeut die mij begeleid is niet gelovig, maar zag wel een andere Iwan).

Ik kan nog niet voluit gaan, omdat ik moet werken aan mijn kracht en conditie. Maar nu de rotsblok in mijn leven weg is, is de weg nu vrij om hieraan te gaan werken.

Deze ervaring was zo mooi, dat ik het op mijn hart had om dit met jullie te delen.

Een bijzondere groet,
Iwan Groen

Zondagsdienst Jacobuskerk

BLC Jacobuskerk artikel 660x240

Jacobuskerk,
Pr. Bernhardplein 39-40, Utrecht
Diensten om 10, 12 en in september weer om 17 uur


KvK Utrecht: 30184889

Coming up

Toon complete agenda

Contact details

Best Life Church
Pr. Bernhardplein 39-40
3555 AL Utrecht

tel. 030-2430935
info@bestlifechurch.nl


Hillsong
Best Life Church is lid van
het Hillsong netwerk

 
U bevindt zich hier: Start Helping Genezingen in Best Life Church media Het verhaal van Iwan Groen