Waarden

Waarden

Om een prachtig Huis van God te bouwen is het nodig dat we uitgaan van positieve waarden. Deze waarden zijn direct afkomstig uit de bijbel en helpen ons een sfeer te creëren van aanvaarding en liefde, van opbouw en eenheid. Een sfeer, een cultuur, waar God Zich thuis voelt en waar mensen tot volle ontplooiing kunnen komen in het Plan wat God met hen heeft. Een cultuur die zó opvalt dat mensen van heinde en verre erop afkomen en zeggen: dáár wil ik bijhoren, dat is het Huis waar ik de liefde van God en mensen ervaar!

1. Elke mens is door God geschapen en waardevol
Wij geloven dat het niet uitmaakt waar mensen vandaan komen, wat hun opleiding of achtergrond is. Onze waarde wordt niet bepaald door wat wij doen in de gemeente, maar door het feit dat God ieder persoon liefheeft. Voor ieder mens is er plek in Gods Huis en voor ieder mens is er de aandacht die hij nodig heeft om tot volle ontplooiing te komen. Daarom discrimineren wij niet, maar heten wij ieder van harte welkom.Wij bieden een gericht programma van ontwikkeling aan, een leerroute, waardoor ieder in het plan kan komen dat God voor hem/haar heeft.

2. Relaties zijn er op basis van liefde
Wij geloven dat de basis van alle relaties in Gods Huis liefde behoort te zijn (1 Kor.13). Wij zijn kinderen van God en broers en zussen van elkaar. Daarom hebben we elkaar lief en steunen we elkaar waar we maar kunnen. De liefde tot God en elkaar is de belangrijkste opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Daarom vinden we relaties belangrijker dan organisatie, structuren of andere zaken.

3. Geestelijke groei heeft altijd te maken met dienen
Jezus heeft ons geleerd dat je alleen geestelijk kunt groeien als je bereid bent te dienen (Matt.20:26-28). Goddelijk karakter gaat boven talenten of gaven. ‘Dienen’ is daarom een essentiële bouwsteen van onze familiecultuur. Het gaat erom dat we de ander dienen om ‘het beste’ uit zijn leven te halen. Zo met elkaar omgaan geeft een geweldige sfeer en vrijheid in de gemeente en een ideaal klimaat om elkaars talenten tot volle ontplooiing te zien komen.

4. Problemen zijn menselijk, ze op een goede manier oplossen ‘Goddelijk’
Ieder heeft problemen en voor elk probleem is er een ‘Goddelijke’ oplossing. Door middel van een uitgebreid netwerk van contactgroepleiders en –leidsters willen we mensen helpen Gods oplossing voor hun problemen te ontdekken. God wil dat we ‘het nieuwe leven’ van Hem aandoen. Hierbij zoeken we niet onze eigen wil, maar Gods wil. Het gevolg is herstel van relaties, vergeving, gezondheid en voorziening in alles wat we nodig hebben. We willen met elkaar het Beste Leven leiden!

5. Conflicten zijn er om opgelost te worden, vergeven hoort daarbij
In elke relatie kunnen conflicten ontstaan, ook in Gods huis. Eén van onze belangrijke waarden is dat we altijd direct bereid zijn om te vergeven (Matt. 18: 21-35). Direct vergeven hoort bij een kind van God, elkaar aanvaarden ook. Zijn er conflicten waar gemeenteleden niet uitkomen, dan heeft God voorzien in leiders die volgens bijbelse richtlijnen kunnen inspreken in situaties. Op deze manier is elk probleem oplosbaar en behouden we altijd Gods cultuur van liefde.

6. Dienstbaar leiderschap is bijbels
Wij geloven dat iedere vorm van leiderschap is gebaseerd is op dienen en niet op positie. De taak van leiders is de gemeente te leiden in de principes die God heeft vastgelegd in de Bijbel. Een succesvol en gezegend leven in de kerk is dan gegarandeerd. Omdat God leiders heeft aangesteld, respecteren wij onze leiders als onze geestelijke vaders en moeders (1 Tim.5:17).

In geval van een conflict beslissen de leiders. Hierdoor blijft de eenheid en liefde binnen de kerk bewaard (Hebr.13:17).

7. Geest van uitmuntendheid: de norm voor Gods Huis
Gods Huis hoort het mooiste huis te zijn van alle huizen, omdat God daar zelf woont (2 Kor.6:16). Daarom willen wij Gods Huis opbouwen met ‘a spirit of excellence’: Gods Huis verdient niet ‘de afdankertjes’, maar het beste! In de diensten, de contactgroepen, alle teams, maar ook in het geven aan God willen we het beste doen wat we maar kunnen. We willen God eren met onze tijd, inzet, talenten en financiën. Als we geven aan God zal Hij ons overvloedig teruggeven, zoals Hij ook belooft: “een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld” (Luc.6:38; Marc.10:29,30)

We werken samen als één groot team om met elkaar een prachtig Huis voor God te bouwen, een Huis dat steeds mooier wordt, een Huis waar Hij zich thuis voelt en waar mensen van heinde en verre op afkomen!

Zondagsdienst Jacobuskerk

BLC Jacobuskerk artikel 660x240

Jacobuskerk,
Pr. Bernhardplein 39-40, Utrecht
Diensten om 10, 12 en in september weer om 17 uur


KvK Utrecht: 30184889

Coming up

Toon complete agenda

Contact details

Best Life Church
Pr. Bernhardplein 39-40
3555 AL Utrecht

tel. 030-2430935
info@bestlifechurch.nl


Hillsong
Best Life Church is lid van
het Hillsong netwerk

 
U bevindt zich hier: Start Over ons Waarden